proiectare-instalatii-sanitare

De ce să lucrezi cu noi

Oferim servicii la cheie de proiectare instalații sanitare interioare și exterioare (rețele evacuare ape pluviale, evacuare ape accidentale parcaje supraterane si subterane, rețele ape uzate menajere) pentru case, clădiri de birouri, blocuri (locuințe colective), hale industriale și de producție.

Fazele de proiect oferite pentru proiectarea instalații sanitare sunt:

Studiu de fezabilitate, DTAC, Proiect Tehnic de Execuție (PTE) și Detalii de Execuție (DDE). Toate proiectele enumerate mai jos, au fază de proiectare DTAC+PTE.

Portofoliu

proiectare-instalatii-sanitare
  • Proiectare instalații sanitare interioare și sanitare exterioare (rețele colectare ape pluviale, rețele evacuare ape menajere) pentru Hală industrială, producție și birouri T33 în Coresi Business Park Brașov (7850 mp)
  • Proiectare instalații sanitare interioare pentru un liceu din Câmpina (5900 mp)
  • Proiectare instalații sanitare interioare și sanitare exterioare (rețele colectare ape pluviale, rețele pompare evacuare ape menajere) pentru Clădirea 1 și 2 aferentă hotel în Constanța (19500 mp x 2)
  • Proiectare instalații sanitare interioare (inclusiv ape accidentale parcaje subterane) și sanitare exterioare (rețele colectare ape pluviale, rețele pompare evacuare ape menajere) pentru imobil de locuințe și parcare subterană cu 2 nivele și 90 de mașini în Brașov (18500 mp)
  • Proiectare instalații sanitare interioare (inclusiv ape accidentale parcaje subterane) și sanitare exterioare (rețele colectare ape pluviale, rețele pompare evacuare ape menajere) pentru imobil de locuințe și parcare subterană cu 2 nivele si 82 de mașini în Brașov (17000 mp)

Pentru mai multe detalii și informații
vă rugăm să ne contactați

Pentru mai multe detalii și informații vă rugăm să ne contactați

Call Now Button